Dětské skupiny v Božkově

 

V lednu 2018 jsme otevřeli v  Plzni - Božkově dvě dětské skupiny, Sloníci a Lvíčata, každou s kapacitou 8 míst. V zrekonstruovaném selském stavení na adrese Okružní 1 nabízíme systematickou předškolní výchovu pro děti od 1 roku, zahrnující přirozenou každodenní výuku angličtiny.

Dětské skupiny jsou registrované v rejstříku MPSV a splňují všechny zákonné parametry, včetně těch hygienických.

 

  • Nabídneme docházku každý všední den od 7:00 do 16:30.

  • Zajišťujeme dovoz kvalitní celodenní stravy.

  • O děti se starají kvalifikovaní a motivovaní pedagogové/pečovatelé.

  • Stavíme na malém kolektivu a respektu k dítěti a jeho individualitě.

 

Vybudování zařízení péče o děti předškolního věku pro 8 + 8 dětí (Dětská skupina Lvíčata a Dětská skupina Sloníci), stejně tak jako provoz obou skupin je v letech 2017-2019 spolufinancován EU, Evropským sociálním fondem - Operační program zaměstnanost. Součástí obou projektů je i vyškolení kvalifikovaného personálu, 1+1 pečující osoby. Místo realizace: Plzeň - Božkov, Okružní 20/1. Doba realizace: 1. 5. 2017 - 31. 12. 2019.

Rodiče se podílejí na financování provozu ve výši:

- 4500 Kč/měsíc při plné docházce. 

- 4000 Kč/měsíc při docházce 3 - 4 dny v týdnu

- 3000 Kč/měsíc při docházce 1 - 2 dny v týdnu.

Výše stravného:

57,50 Kč oběd, 12,50 Kč svačina tj. 82,50 Kč/den.

Umožňujeme slevu ve výši 20 % z úplaty za službu péče o dítě pro druhého a dalšího sourozence v dětských skupinách Spolku ŽIVO.

Ceník platný od 1. 9. 2019​

Při zřizovaní dětských skupin považujeme za důležité vytvořit pro děti láskyplné prostředí s domácí atmosférou, plnou pohody a důvěry. Klademe důraz na harmonický rozvoj dítěte.

 

"Nadstandardní" aktivity:

  • zapojení angličtiny přirozeným způsobem - písničky, říkanky spojené s pohybem, kontakt s rodilým mluvčím

  • muzikoterapie - zapojení různých hudebních nástrojů, rozvíjení rytmiky a vztahu k hudbě

  • cvičení s prvky jógy - provázeno příběhem, upraveno pro nejmenší děti, dechová cvičení, základní pozice, protahování

  • podpora řečového vývoje - prevence poruch výslovnosti - oromotorická cvičení, artikulační cvičení, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky

Termínovník

 

1. 12. 2017         spuštění elektronického přihlašování (kritéria výběru uchazečů naleznete zde)

​16. 12. 2017       den otevřených dveří, schůzka s rodiči

​​2. 1. 2018           spuštění provozu a zahájení docházky

Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám na info@dsbozkov.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now