© 2023 by Mums Tums and babies. Proudly created with Wix.com

Follow Us
 • Google+ Black Round
 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round

Dětské skupiny Na Schodech

Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli dvě nové dětské skupiny, Ptáčata a Vlaštovky, s celkovou kapacitou 21 míst. Spustili jsme tak systematickou předškolní výchovu jako alternativu k aktuálně nedostatečným kapacitám ve státních mateřských školkách. Dětské skupiny jsou registrované v rejstříku MPSV a splňují všechny zákonné parametry, včetně těch hygienických (Zák. č. 247/2014 Sb. a souv.).

 

 • Nabízíme docházku každý všední den od 7:00 do 16:30.

 • Zajišťujeme dovoz kvalitní celodenní stravy.

 • O děti se starají kvalifikovaní a motivovaní pedagogové/pečovatelé.

 • Stavíme na malém kolektivu a respektu k dítěti a jeho individualitě.

Vybudování zařízení péče o děti předškolního věku pro 9 dětí (Dětská skupina Vlaštovky) a transformace prostor na zařízení péče o děti předškolního věku pro 12 dětí (Dětská skupina Ptáčata), stejně tak jako jejich provoz v letech 2017–2019 je spolufinancován EU, Evropským sociálním fondem - Operační program zaměstnanost. Součástí obou projektů je i vyškolení kvalifikovaného personálu, 2+2 pečující osoby. Místo realizace: Plzeň - Černice, K Cihelnám 103/1. Doba realizace: 1. 4. 2017 - 31. 8. 2019.

 

Rodiče se podílejí na financování provozu ve výši:

- 4500 Kč/měsíc při plné docházce. 

- 4000 Kč/měsíc při docházce 3 - 4 dny v týdnu

- 3000 Kč/měsíc při docházce 1 - 2 dny v týdnu.

Výše stravného:

50,- Kč oběd, 11,- Kč svačina tj. na den 72,- Kč

Umožňujeme slevu ve výši 20 % z úplaty za službu péče o dítě pro druhého a dalšího sourozence v dětských skupinách Spolku ŽIVO. 

Ceník platný od 1. 9. 2019.

 

Dětem a rodičům zaručujeme adaptační režim při zahájení docházky tak, aby dítě zbytečně neprožilo trauma z odloučení od rodiče. Preferujeme celotýdenní docházku, při nevyčerpané kapacitě rádi umožníme sdílenou docházku (pravidelného charakteru).

 

„Dítě s úctou přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit“ (R. Steiner).

Při zřizovaní dětských skupin považujeme za důležité vytvořit pro děti láskyplné prostředí
s domácí atmosférou, plnou pohody a důvěry. Klademe důraz na harmonický rozvoj dítěte.

Základní hodnoty, na kterých stavíme

„Dítě s úctou přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.“ (R. Steiner)

 

Přejeme si vytvářet pro děti láskyplné prostředí, plné domácí atmosféry a pohody. Usilujeme o vybudování místa, kam se budou rádi vracet nejen děti, ale i jejich rodiče. Spolupráci mezi pedagogy a rodiči považujeme za důležitou. Uvítáme zapojení rodičů do aktivit dětské skupiny.

 

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. Dětem poskytujeme co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby se dítě rozvíjelo po stránce fyzické i duševní.

Ve vzdělávacím programu dáváme dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Zároveň směřujeme k tomu, aby vše, co s dětmi během dne děláme, bylo pro ně smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

 

 • Pro dítě chceme být průvodcem, podporujeme vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

 • Můžeme garantovat malý počet dětí ve skupině. Tím jsme schopni zajistit to, že si s každým dítětem vytvoříme individuální vztah a budeme přijímat a plnit jeho potřeby.

 • Pobyt venku a budování pouta s přírodou vnímáme jako důležitý prvek ve výchově.

 • V dětech podporujeme samostatnost a sebeobsluhu.

 • Zajistíme kvalitní prostředí plné hodnotných podnětů – příjemné prostředí tříd, kvalitní hračky a didaktické pomůcky.

 • Inspirací pro nás jsou různé pedagogické směry, zejména waldorfská pedagogika, lesní pedagogika a montessori pedagogika.

Program dne v dětské skupině

7:00 –  8:00         scházení dětí, volná hra

8:00 –  8:30         volná hra, individuální a skupinové aktivity podle nabídky pedagoga

8:30 –  9:00         hygiena, svačina

9:00 –  9:45         ranní kruh, řízené činnosti, vzdělávací činnost (můžou probíhat i venku)

9:45 – 10:00        převlékání, odchod ven

10:00 – 11:30      pobyt venku

11:30 – 12:30      hygiena, oběd

12:30 – 13:00      vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30     odpočinek, klidové činnosti

14:30 – 15:00      odpolední svačina

15:00 – 16:30      zájmové individuální i skupinové aktivity, volná hra, vyzvedávání dětí

Kritéria výběru

Do dětské skupiny mohou být přijaty děti od 1 roku do 6 let.

 

 • Děti přijímáme do naplnění kapacity dětských skupin (9 a 12 dětí).

 • Preferujeme uchazeče s požadavkem celodenní a celotýdenní docházky, v případě volných kapacit umožníme pravidelnou "sdílenou docházku" (např. 2 děti se v docházce dělí o jedno místo).

 • V případě převisu zájemců upřednostníme děti, které dovršily 3 roky věku a starší; mladší děti budou přijímány na základě individuální domluvy.

 • Podmínkou přijetí dítěte do dětské skupiny je alespoň částečná schopnost sebeobsluhy a dodržování hygienických návyků.

 

Vyjádření k očkování

 • Provozovatel dětské skupiny ze zákona smí přijmout pouze dítě, jehož rodiče doloží potvrzení o tom, "že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci". 

 

Upozornění k evidenci docházky a zaměstnanosti rodiče

Provoz dětské skupiny Na Schodech je v letech 2017–2019 finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (Operační program zaměstnanost).

 • Zřizovatel je povinen od alespoň jednoho rodiče každého přijatého dítěte v dětské skupině doložit potvrzení o zaměstnání / podnikání / registraci na ÚP pro potřeby vykazování projektu.

 • Zároveň jsme ze zákona povinni evidovat docházku dětí v předškolním zařízení formou elektronického docházkového systému.

Dětské skupiny v Božkově

Od ledna 2018 také provozujeme dvě dětské skupiny v Plzni - Božkově. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now