© 2023 by Mums Tums and babies. Proudly created with Wix.com

Follow Us
  • Google+ Black Round
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

Kritéria výběru uchazečů o docházku v dětské skupině Na Schodech

Do dětské skupiny mohou být přijaty děti od 1 roku do 6 let.

 

  • Děti přijímáme do naplnění kapacity dětských skupin (9 a 12 dětí).

  • Preferujeme uchazeče s požadavkem celodenní a celotýdenní docházky, v případě volných kapacit umožníme pravidelnou "sdílenou docházku" (např. 2 děti se v docházce dělí o jedno místo).

  • V případě převisu zájemců upřednostníme děti, které dovršily 3 roky věku a starší; mladší děti budou přijímány na základě individuální domluvy.

  • Podmínkou přijetí dítěte do dětské skupiny je alespoň částečná schopnost sebeobsluhy a dodržování hygienických návyků.

 

Vyjádření k očkování

  • Provozovatel dětské skupiny ze zákona smí přijmout pouze dítě, jehož rodiče doloží potvrzení o tom, "že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci". 

 

Upozornění k evidenci docházky a zaměstnanosti rodiče

Provoz dětské skupiny Na Schodech je v letech 2017–2019 finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (Operační program zaměstnanost).

  • Zřizovatel je povinen od alespoň jednoho rodiče každého přijatého dítěte v dětské skupině doložit potvrzení o zaměstnání / podnikání / registraci na ÚP pro potřeby vykazování projektu.

  • Zároveň jsme ze zákona povinni evidovat docházku dětí v předškolním zařízení formou elektronického docházkového systému.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now