© 2023 by Mums Tums and babies. Proudly created with Wix.com

Follow Us
  • Google+ Black Round
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

Jana Nová (býv. Sutrová)

 

Na cestu k vystudování Předškolní a mimoškolní pedagogiky na Západočeské univerzitě mne přivedla láska k výtvarné tvorbě a hlavně moje děti. Od narození syna jsem hledala způsob, jak mu správně naslouchat a vést ho k poznání. Studium pro mne v tomto případě bylo přímou konfrontací s realitou a především alternativní přístupy ke vzdělávání mne velmi inspirovaly. Krédo Marie Montessori “Pomoz mi, abych to dokázal sám” a vnímání dítěte jako partnera provází moji práci.

Absolvovala jsem ZUŠ, výtvarná výchova mne provázela i studiem na gymnáziu a vysoké škole. Tvoření využívám jako prostředek komunikace, nástroj k relaxaci, odbourání strachu, k nácviku rytmu, k poznání struktur i barev. Pod mým vedením probíhaly kurzy malby na hedvábí, landartová odpoledne, organizovala jsem projekt s akční malbou na dětských oslavách a v neposlední řadě tiskařské dílničky pro nejmenší, které byly podkladem pro mou bakalářskou práci. I v současné době mne můžete při podobných aktivitách nejen Na Schodech potkat.

 

Volný čas trávím nejraději se svými dětmi v přírodě.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now