© 2023 by Mums Tums and babies. Proudly created with Wix.com

Follow Us
 • Google+ Black Round
 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round

PROVOZNÍ ŘÁD

Milí návštěvníci rodinného centra Na Schodech!

Jsme rádi, že vás zaujala naše nabídka akcí. Abychom si je společně užili, je třeba dodržovat několik pravidel. Věnujte prosím pozornost provoznímu řádu rodinného centra (dále jen RC), který je závazný pro všechny příchozí do prostor náležících k RC (budova K Cihelnám 1 a přilehlý dvorek, přístupný z ulice U Školy 4, Černice).

 

 1. RC je otevřeno dle aktuálního rozvrhu, který naleznete na www.naschodech.webooker.cz. Zde je uveden i kurzový řád, který je závazný pro všechny účastníky pravidelných kurzů a kroužků. Účastnický poplatek na jednotlivé akce v nabídce se řídí aktuálním ceníkem.

 2. K parkování využívejte výhradně místa k tomu určená (v ulici U Školy jsou to plochy vydlážděné odstínem oranžové, další možností je parkování před nedalekou Tyršovou ZŠ nebo v ulici K Cihelnám).

 3. Děti mohou do RC přicházet pouze v doprovodu dospělé osoby, pokud není písemně uvedeno jinak (např. v pravidlech příměstského tábora).

 4. Za bezpečnost a zdraví dítěte v prostorách RC (i na akcích pořádaných mimo prostory RC) odpovídá rodič nebo jiná dospělá doprovázející osoba. Dbejte na to, abyste se vy i děti chovali ohleduplně k ostatním.

 5. Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do sálu nebo menších tříd přezout. V případě, že navštívíte RC ve všední den v době od 7:00 do 16:30, využívejte k převlečení a odložení svršků a bot výhradně věšáky a lavici umístěné na chodbě, šatna v této době slouží pouze dětem z dětských skupin. Od 16:30 je možné využít i šatnu přístupnou z hlavní chodby v prostoru u WC. V prostorách šatny/chodby nenechávejte cenné předměty.

 6. Za odložené věci ponechané bez dozoru nezodpovídáme.

 7. Zapomenuté věci skladujeme max. po dobu 1 - 2 měsíců od jejich nalezení v bedně označené nápisem “Ztráty a nálezy” v prostorách šatny. Po uplynutí této doby věci likvidujeme nebo odvážíme na charitu. Není v našich možnostech schraňovat zapomenuté věci déle.

 8. Ke konzumaci jídla je určen výhradně prostor se stoly a stolky. Pokud využijete mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici či kávovar, dbejte na zvýšenou pozornost (hrozí opaření). Nelijte vroucí vodu do nádob, které k tomu nejsou určeny (např. dózy na vodu).

 9. Kuchyňka RC slouží převážně potřebám personálu RC, případně hostům pro přípravu nápojů a studeného občerstvení. Při akcích je obsluha kuchyňky zajištěna personálem RC. Dvoudřez v kuchyňce je určen v jedné části k mytí provozního náčiní a v druhé k mytí rukou obsluhy. Pro návštěvníky RC je určen dřez ve spodní lince pod otevřenými policemi a umyvadlo v šatně. V době provozu dětských skupin (tj. od 7:00 do 16:30) je pro návštěvníky určena výhradně spodní linka vybavená rychlovarnou konvicí, kávovarem, nádobím a umyvadlem.

 10. WC pro děti i WC pro dospělé jsou přístupné z šatny.

 11. Vedle dveří toalety pro dospělé se nachází vstup ke schodišti. Dveře v prostoru nad schodištěm vedou na invalidní WC a k přebalovacímu pultu. Schody dolů a spodní dveře slouží jako úniková cesta a únikový východ. Návštěvníci RC mohou v případě potřeby využít invalidní WC, přebalovací pult nebo při nebezpečí únikový východ. V ostatních případech je vstup do prostoru schodiště zakázán a určen výhradně personálu RC.

 12. Návštěvník je zodpovědný za škody na majetku RC, které způsobí on nebo jemu svěřené dítě. Každou škodu je nutné nahlásit pracovníkovi RC a domluvit se na finanční náhradě.

 13. Děti i dospělí smí navštívit RC pouze v dobrém zdravotním stavu. Nechoďte mezi nás, pokud u vás probíhá infekční nemoc, máte podezření na začínající nemoc nebo jste přišli do styku s infekční osobou. Případný úraz hlaste pracovníkovi RC, k dispozici je vybavená lékárna pro první pomoc (v polici nad spodní linkou ve velkém sále).

 14. V RC udržujeme v otevírací době teplotu mezi 20 - 21°C. Pokud je v RC příliš teplo nebo zima, ohlaste to, prosím, personálu. Návštěvníci nemají oprávnění manipulovat s termostatem.

 15. Udržujte pořádek. Pokud si půjčíte hračky či jiné vybavení RC, ukliďte je před odchodem čisté a nepoškozené na své místo. Zkontrolujte, že vy ani děti nenecháváte nepořádek na toaletě. Je potřeba dobře umýt nočník, pokud byl použit. Hygienické potřeby nepatří do toalety, ale pouze do koše, který je umístěn v prostorách WC. Použité dětské plenky nikdy neodhazujte do koše v kuchyňce.

 16. Personál RC zajišťuje pravidelný úklid interiéru budovy. Kromě každodenního menšího úklidu (od pondělí do pátku) probíhá 2x týdně velký úklid včetně vytírání všech podlah, výměny ručníků a vynášení odpadkových košů. Min. 2x za rok myjeme okna.

 17. V prostorách RC třídíme odpad, využijte odpadkové koše na plast, papír a sklo v hlavním sále. Koše na směsný odpad jsou umístěny v kuchyni, poblíž dětských stolků v jídelní části a na všech toaletách.

 18. V celé budově je zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a požívání návykových látek.

 19. Zákaz vstupu se zvířaty do budovy RC. Pokud vaši mazlíčci znečistí dvorek RC, jste povinni po nich uklidit.

 20. Kočárky, odrážedla, koloběžky či jiná vozítka nechávejte na dvoře či pod venkovním přístřeškem. Cyklistům je k dispozici držák na kola, kola neopírejte o fasádu domu!

 21. Na dvorku jsou k dispozici hračky, odrážedla a pískoviště. Zapůjčené věci (sportovní potřeby, hračky na písek aj.) vracejte na své místo. Pokud odcházíte od pískoviště jako poslední, zakryjte jej poklopem!

 22. RC i dvorek využívejte s ohledem na dodržování nočního klidu (od 22:00 do 6:00 následujícího dne, příp. od 22:00 do 8:00 o víkendech a státních svátcích).

 23. Návštěvníci, kteří nebudou respektovat tento řád, budou vyzváni k opuštění prostor RC.

 24. Zkrátka - chovejte se tak, jako byste pečovali o svůj domov a své nejbližší.

 

Věříme, že i díky dodržování výše zmíněných pravidel si budete moci užívat aktivity pořádané RC Na Schodech plnými doušky.

Uvítáme vaše nápady a připomínky ke zlepšení chodu RC. V případě potřeby se na nás obraťte skrze email rc@naschodech.cz.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now