Vladimíra Smítková

Pedagogické konzultace

 

Začalo to procházkami s kočárky maminek v sousedství, pak různým pomáháním mladším dětem v okolí a péčí o mladší děti v široké rodině. Měla jsem touhu pracovat s dětmi jako učitelka ve škole nebo školce, po různých formách a oborech studia a různých absolvovaných praxích, jsem dokončila speciální pedagogiku a stala se speciálním pedagogem.

Mám zkušenost s individuální pedagogickou i speciálně pedagogickou prací s dětmi a dospívajícími a také s kolektivy dětí ve škole i kroužcích. Pracovala jsem v P-centru jako lektor primární prevence, v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik prevence, věnovala jsem se klimatu třídy i problémům jako je šikana a problémové chování. V akademii nadání jsem pomáhala s vedením kroužků pro nadané děti. Z poradenské praxe mám zkušenosti s diagnostikou předškolních a školních dětí v oblasti školní zralosti, poruch učení apod. A v podpůrné rozvíjející péči v oblasti grafomotoriky, pozornosti, smyslového vnímání, ale i sociálních vztahů a komunikaci.

Moje dvě předškolní děti jsou pro mě dennodenním překvapením a inspirací pro práci a také pramenem porozumění pro ostatní rodiče a pedagogy věnující se malým dětem. Je pro mě důležitý respektující přístup k dětem a možnost věnovat se individuálně jejich nadání i potřebám. Ve výchově ráda využívám zpěv a hudbu, za zásadní považuji kontakt dětí s přírodou a pobyt venku.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now